Självutveckling i grupp


- bioenergetics (affektfokuserad terapi) i kombination med expressive arts -för en fördjupad förståelse av dig själv och din inre emotionella värld och och hur den påverkar dig i din relation till andra, enskilda och grupper; arbetet ökar din kompetens att reglera och använda dina känslor och din intiution för en ökad livskvalitet, själv och med andra. Det  stöder din förmåga att arbeta med individ, grupp eller organisation. Metodiken har ett starkt stöd i modern anknytningsteori och i the Theory of Affect Regulation, vilken utvecklas i samspel med neurobiologisk och annan vetenskaplig forskning.

Processinriktad inlärning med hjälp av gruppens egen kunskapsbas. Aktivt gestaltande (psykodrama) i kombination med kroppsinriktad metodik (bioenergetic analysis) och mindfulness (MBCT) ingår som en integrerad del i arbetet.

Jag som leder programmet heter Gunder Forss, leg. psykolog, leg psykoterapeut. Jag har arbetat med grupper på det här sättet under närmare trettio år.

Ny grupp i självutveckling 2017! Klicka på Självutveckling i menyn! En plats kvar!